Priser

Kraftverket Gym Kalmar
Borgavägen 5, 393 52 Kalmar

Info om priser finns på gymmet eller ring: 070 - 521 50 77

Kraftverket Gym Färjestaden
Storgatan 9, 386 31 Färjestaden

Priser Kraftverket Gym
Engångsträning 100 kr
Medlemsavgift 300 kr
Kraftverket Färjestaden Autogiro Helsumma
12 mån: (ordinarie) 295 kr/mån 3540 kr
Student 249 kr/mån 2988 kr/mån
Pensionär 229 kr/mån 2748 kr/mån
6 mån: (ordinarie) 325 kr/mån 1950 kr
Student 295 kr/mån 1770 kr/mån
Pensionär 259 kr/mån 1554 kr/mån